ОБЩИ УСЛОВИЯ

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯТА В САЙТА

Използването на този уебсайт, наричан по-долу за краткост САЙТ, и на услугите, предлагани в него от фирма SILVER DOKS, наричана по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, е неизменна част от дейността на САЙТА и представлява приемане и съгласие, че ползвателят/клиентът, наричан по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, ще бъде обвързан с общите условия, независимо от това дали използването се извършва от свое име, или от името на друго физическо или юридическо лице. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЕ Е СЪГЛАСЕН с общите условия, следва незабавно да преустанови ползването на този САЙТ. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел и не познава настоящите общи условия. При ползването на този САЙТ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва настоящите, както и всички други условия, предвидени в законодателството на РБ и международното законодателство, дори и да не са изрично упоменати в настоящите общи условия. ВЪВЕДЕНИЕ ДОСТАВЧИКЪТ, НАИМЕНОВАНИЕ: СИЛВЪР ДОКС ООД СЕДАЛИЩЕ/АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕТО: Град Габрово, улица „Слави Ангелов”11 ЕИК/БУЛСТАТ: 203692634 НОМЕР НА ВПИСВАНЕ В ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР: ИМЕ НА УПРАВИТЕЛЯ: Георги Георгиев ТЕЛЕФОН: 0889966255 E-MAIL: silverdoks@abv.bg в изпълнение на своите дейности, се ангажира с обработката на информация, включително и лични данни, САМО С ЦЕЛ ДОСТАВКА на избраните от ПОТРЕБИТЕЛЯ продукти, предлагани в САЙТА. SILVER DOKS не продава и не предоставя на трети лица и организации информацията, предоставена от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО ПОЛУЧАВА ДОСТАВЧИКЪТ
 • Имена, електронен адрес, пощенски адрес, данни за издаване на фактура, телефон на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и адрес за доставка на поръчаните стоки;
 • SILVER DOKS може да придобие информация, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ споделя със семейство и приятели предлаганите продукти, или когато кани някого да се присъедини към социалните профили на фирмата.
ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ
Обработката на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ се използват за:
 • Дейности по управлението на електронния магазин;
 • Получаване на отговори от ДОСТАВЧИКА на поставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ въпроси, свързани с предлаганите продукти;
 • Осчетоводяване и фактуриране на направени покупки от електронния магазин;
 • Цели по изпълнение на направената от ПОТРЕБИТЕЛЯ поръчка;
 • Маркетинг дейности на основание на дадено съгласие – анализ на качеството, проверка, проучване и усъвършенстване на продуктите, услуги и комуникация с ПОТРЕБИТЕЛЯ и др.
ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Съдържание и авторско право
 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да използва информацията и материалите, налични в този САЙТ, само за конкретните му цели и по начин, ненакърняващ правата на трети лица или ограничаващ тяхната възможност за достъп и използване на САЙТА;
 • Използването на САЙТА е по изключителната воля, инициатива, отговорност и риск на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като фирма SILVER DOKS си запазва авторските права, върху маркираните с логото на фирмата сребърни и златни бижута;
 • Фирмата дава възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ да разглежда, съхранява, копира, отпечатва материали от този САЙТ, ЕДИНСТВЕНО за лични нужди при генериране на поръчка от електронния магазин;
 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да възпроизвежда ( в цялост или частично), да променя, преиздава, публикува, дава под наем, продава или накърнява по всякакъв друг начин авторското право на SILVER DOKS върху предлаганите в електронни магазин бижута с логото на фирмата;
 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да създава вторични продукти от тези, обозначени с марката на фирмата, да ги използва за публична или търговска цел, или по друг, нецитиран тук начин.
 • За всяка употреба на изработени от SILVER DOKS продукти в други сайтове или компютърни среди, без категоричното писмено съгласие на SILVER DOKS за това, следва да се търси съответната отговорност по надлежен ред и да се разглежда като противозаконна, заплашителна, подвеждаща, оскърбителна и нарушаваща авторските права на фирмата върху обозначените с марката продукти.
 • Употребата на всякакъв вид софтиер или устройства с цел достъп до информация на САЙТА от трети лица е изрично забранено!
 • SILVER DOKS си запазва правото да променя и актуализира информацията в САЙТА ( включително цени, публикации, технически параметри на изделията, продуктова гама и др.), да коригира възможни грешки и неточности по всяко време.
2. Регистрация:
 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се регистрита в САЙТА, което му дава вързможност при следваща поръчка да използва своя профил, като по този начин ще си спести време.
3. Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ:
 • Има възможност да разглежда и да се информира за предлаганите от САЙТА сребърни и златни бижута;
 • Има правото да се информира за състоянието на направената поръчка:
 • Да проследява актуализацията и направените от ДОСТАВЧИКА промени в продуктите;
 • Длъжен е да посочи точно и коректно данните за доставка на избраните от него артикули;
 • Да заплати цената на продуктите, както и разходите по тяхната доставка;
4. Права и задължения на ДОСТАВЧИКА:
 • Има право да актуализира информацията за предлаганите продукти по всяко време;
 • Да прекрати регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ако същият е некоректен спрямо посочените условия;
 • Да получи сумата за предоставените продукти по надлежно указания начин;
 • Задължава се да гарантира за качеството на предлаганите продукти, да поддържа вярна, точна и коректна информация за тях;
 • Да достави ( в уговорените срок и вид) избраните от ПОТРЕБИТЕЛЯ артикули;
 • ДОСТАВИКЪТ не носи отговорност за неизпълнението на условията при настъпили извънредни непредвидени обстоятелства, в това число непредвидими обстоятелства с куриерска фирма, проблем в глобалната мрежа и всички други обстоятелства, които са извън контрола на ДОСТАВЧИКА.

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ ПРИЯТНО ПАЗАРУВАНЕ ОТ САЙТА НА SILVER DOKS!


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ
facebook instagram our story
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Изпратете Вашето запитване.
Готови сме да отговорим на всички Ваши въпроси в най-кратък срок.

КЪМ КОНТАКТНА ФОРМА